tisdag 13 januari 2009

Vad är Cellfood?

Värdefullt nytt syre och väte + 78 spårmineraler, 34 enzymer, 17 aminosyror och elektrolyter - den mat dina celler inte kan vara utan.

Cellfood original är i grunden en vattenlösning gjord av
växtdelar från de allra bästa växtkällor. I denna bevaras potenta näringselement i fri form och levereras direkt till varenda cell i kroppen.

Inget annat preparat i världen använder denna unika, patenterade formel som kan leverera syre och näring direkt till cellerna! Det tog forskaren och humanitären
Everett Storey 42 år att utveckla Cellfood. Varje sats Cellfood tar fortfarande 9 månader att tillverka!


Cancer kan inte växa i syrerik miljö, men stortrivs i syrefattig miljö. Samma sak gäller parasiter, svamp, infektioner m m. Tillräckligt med syre skapar en aerob förbränning - en sund miljö där inga sjukdomar får fäste. Syrebrist leder till anaerob förbränning - en osund miljö där cancer och parasiter trivs. Syrebrist anses därför vara den största enskilda orsaken till ohälsa, sjukdom, nedbrytning och död.

Syret i luften minskar p g a ökade föroreningar och avverkning av regnskog. Mätningar visar att syrehalten fortsätter att minska allt snabbare, speciellt i stora städer. Därför behöver vi tillföra friskt syre för att fortsätta hålla oss friska och vitala och undvika för tidigt åldrande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar